AD Plastik d.d.

Profil kompanije

Antea brokeri, dionice, obveznice, certifikati, bonds, shares, burza,

AD Plastik d.d. najveći je hrvatski proizvođač plastičnih dijelova za automobilsku industriju. S razgranatom mrežom proizvodnih pogona u istočnoj Europi kompanija se pozicionirala kao konkurentan dobavljač auto dijelova. Proizvodnja AD Plastike u Hrvatskoj odvija se na lokacijama u Solinu, gdje je smješteno sjedište i razvoj te u Zagrebu s dva proizvodna pogona. Preostali proizvodni pogoni organizirani su kao društva sa svojstvom pravne osobe u Sloveniji, Srbiji, Rumunjskoj i Rusiji gdje društvo posjeduje tri pogona.

Portfelj proizvoda iz plastičnih masa uključuje dijelove interijera i eksterijera poput instrumentnih ploča, obloga vrata i branika, dekorativnih komponenti te statičkih i dinamičkih brtvi. Proizvodni program izvan autoindustrije odnosi se ambalažne proizvode za potrebe prehrambene i farmaceutske industrije te ostale brizgane proizvode za široku primjenu. Od ukupnog proizvodnog programa više od 90% proizvoda kompanije otpada na temeljnu djelatnost povezanu s autoindustrijom.

Povijest Društva datira iz 1952. unutar proizvodnih cjelina poduzeća ˝Termoplastika˝ i ˝Galanterija˝ oboje dijelova bivšeg sustava ˝Jugoplastike˝. 1992. osnovana je nova samostalna kompanija˝AD Plastik˝ izdvojena iz tadašnjeg sustava. Kompanija je primjenom nove poslovne politike napravila zaokret u poslovanju te odmah započela s međunarodnom ekspanzijom na tržišta Slovenije, Rumunjske i Rusije.

 

Razvoj grupe AD Plastik d.d.

1995. - osnovano Društvo ZAO PHR, Vintal Samara, Rusija

1997. - osnovano Društvo AD Plastik d.o.o. Novo Mesto, Slovenija

2001. - AD Plastik provodi ESOP

2002. - Prevent Global ulaže HRK 300 mn u ADPL

2003. - EAPS Rumunjska, JV s Faurecia

           - otvaranje pogona Zagreb RIS

2005. - otvaranje pogona Zagreb II

2007. - OAO Holding Autokomponenti ulaze u vlasničku strukturu

2008. - JV osnivanje Društva ADP Luga, Rusija

2009. - FADP Holding Luga JV s Faurecia

2011. - osnovano Društvo ADP Mladenovac, Srbija

           - suradnja s Fiatom    

2012. - ADP Luga mjenja lokaciju sjedišta i ime u ADP Kaluga

*Izvor:AD Plastik

 

Privatizacija i razvoj kompanije

Do 2001. kompanija je bila u većinskom državnom vlasništvu kada je provedena privatizacija. Privatizacija je provedena po modelu radničkog dioničarstva gdje su zaposlenici kroz društvo AD Plastik-ESOP d.o.o. stekli većinski udio od 53,3%.

2002. ADPL kroz JV ulaganje započinje širenje poslovanja na područje Rumunjske s partnerom Simoldes Plasticos Group u omjeru 50-50. U novoosnovano poduzeće Euro APS 2003. kao strateški partner ulazi Faurecia koja zamjenjuje postojećeg partnera.

Vlasnička struktura ADPL promijenjena je 2007. dokapitalizacijom Ruskog strateškog partnera OAO Holding Autokomponenti. Ruska kompanija izvršila je dokapitalizaciju u iznosu od HRK 311 mn čime je postala najveći pojedinačni dioničar s udjelom od 30%. Dokapitalizirani iznos ruski investitor platio je po tadašnjoj  tržišnoj cijeni od HRK 247,31 po dionici.

Pribavljena sredstva ADPL je iskoristio za JV ulaganje u omjeru 50-50 s OAO Holding Autokomponenti otvaranjem ADP Luga u Rusiji. Od 2008. ADPL je preuzeo većinski udio u zajedničkoj kompaniji, koja 2012. mijenja ime i lokaciju sjedišta u ADP Kaluga.

Od 2011. ADPL ostvaruje suradnju s Fiat-om kroz podružnicu ADP Mladenovac u Srbiji.

 

Tržišna pozicioniranost

Antea brokeri, ZSE, dionice, obveznice, certifikati, bonds, shares

Strategija razvoja i širenja ADPL na nova tržišta usmjerena je na praćenje zahtjeva proizvođača automobila i lokacija njihovih proizvodnih pogona. Širenje na nova tržišta podrazumijeva provođenje politike racionalizacije troškova otvaranjem pogona u blizini velikih tvornica proizvođača, bilo da se radi o njihovim ključnim kupcima ili potencijalnim. Takvom troškovnom učinkovitošću i prisutnošću na rastućim tržištima kompanija nastoji osigurati konkurentnost.

Proizvodni pogoni kompanije u Hrvatskoj (Zagreb I, II) i Sloveniji (Novo Mesto) usko su povezani s Renault tvornicom Revoz, jednom od najvećih kupaca ADPL. Zbog blizine i dugogodišnje poslovne suradnje proizvodni pogoni u Zagrebu posluju gotovo isključivo za Revoz. U prilog tome govore aktivnosti izgradnje nove lakirnice i proširenje kapaciteta sustava brizganja kako bi se proveo projekt serijske proizvodnje novog Renaulta ˝Twinga˝ i ˝Smarta˝ s početkom zakazanim za travanj 2014.- projekt Edison.

Kroz suradnju s Ruskim partnerom OAO Holding Autokomponenti i vlastitom strategijom širenja, kompanija je investirala značajna sredstava kako bi bila pozicionirala na rastućem ruskom tržištu automobila. S tri lokacije proizvodnje u samarskoj, sanktpetersburškoj i moskovsko-kaluškoj oblasti kompanija je zaokružila ciklus širenja na ruskom tržištu. Unutar geografske cjeline koju kompanija pokriva smještena je većina ruske autoindustrije što je pretpostavka za održivost i proizvodnu popunjenost pogona.

Kompanija je u Rumunjskoj prisutna kroz zajedničko ulaganja s Francuskom Faurecia Automotive Holdings u iznosu 50-50. Poslovanje Euro APS-Rumunjska najvećim dijelom se oslanja na opskrbu Renaulta i njegovog niskobudžetnog branda Dacia, ali i izradu rezervnih dijelova za ostala tržišta. Strateško pozicioniranje Renaulta na tržištu kao lidera u segmentu niskobudžetnih vozila te rast potražnje za istima donosi ADPL grupi značajan profit.

ADP Mladenovac u Srbiji posluje od početka 2012. Pogon je otvoren s ciljem uspostave dugoročne suradnja s Fiatom koji je iste godine pokrenuo proizvodnju u Kragujevcu.

Antea brokeri, ZSE, dionice, obveznice, cerftifikati, shares, bonds

 

Financijski rezultati

Antea brokeri, ZSE, dionice, obveznice, cerftifikati, shares, bondsAD Plastik najveća je Hrvatska kompanija uključena u proizvodnju i opskrbu proizvođača automobila. Od 2003. kompanija je usmjerena na ulaganja u proizvodne pogone i širenje poslovanja u zemlje istočne Europe. Unatoč nepovoljnim makroekonomskim kretanjima i negativnim izgledima koji karakteriziraju Europsku autoindustriju kompanija je uspjela zadržati stabilan rast prihoda. Od 2010. do 2013. prihodi kompanije rasli su u prosjeku za 4% godišnje.

U 2013. AD Plastik Grupa ostvarila je rast prihoda od prodaje za 8,14% na HRK 817,59 mn, dok je istovremeno dobit društva smanjena za 50,6% na HRK 27,66 mn. Povećanje prihoda može se pripisati boljim rezultatima koje je kompanija ostvarila na novootvorenim lokacijama te prihodima ostvarenim od dodatnih ulaganja u razvoj i izrade alata. Kompanija je u 2013. na kapitalna ulaganja izdvojila HRK 224 mn ponajviše na pripremu projekta ˝Edison˝, ulaganja u alate namijenjene prodaji te daljnja ulaganja u pridružena društava u Rusiji i Rumunjskoj.

Dobit kompanije najviše je bila pogođena značajnom izloženošću valutnom riziku tj. padu tečaja rublje u odnosu na EUR te nižoj kapacitiranost tvornica u Hrvatskoj, Rusiji (Kaluga) i Srbiji (Mladenovac) uslijed prolongiranja početka proizvodnje.

Pridruženo društvo EURO APS u Rumunjskoj održalo je punu kapacitiranost pogona i ostvarilo rast poslovnih prihoda u 2013. od 22% na HRK 796 mn. Dobar financijski rezultat i popunjenost kapaciteta ostvareni su uslijed dobre prodaje i prihvaćenosti marke Dacia na tržištu, posebno modela Sandero.

Rusko pridruženo društvo FADP Luga u kojem AD Plastik ima manjinski udio od 40% zabilježilo je smanjenje prihoda od prodaje od 21%. Razlog pada prihoda očituje se u usporavanju Ruske ekonomije u 2013. te padu potražnje za kompaktnim vozilima koja čine glavni dio prihoda. Niži prodajni rezultati od planiranih posebno se odnose na Fordova vozila za koje je zabilježena smanjena isporuka dijelova. U 2013. prodaja modela Ford Focus u Rusiji pala je za 27%, dok je u prva dva mjeseca 2014. usporedno s istim razdobljem 2013. prodaja pala za 41%.

 

Nastavak slabljenja rublje utječe na profitabilnost

Početak 2014. doveo je do nastavka deprecijacije ruske rublje u odnosu na EUR, što se pokazalo glavnim razlogom za lošiji rezultat kompanije. AD Plastik je prvo tromjesečje završio s 1,75% manjim prihodima od prodaje i gubitkom od HRK 8,1 mn u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Unatoč povećanju zaštite od izloženosti tečaju rublje kompanija nije uspjela neutralizirati rizik negativnih tečajnih razlika. U 2013. tečaj rublje je u odnosu na EUR izgubio na vrijednosti 13%, a politička situacija u Ukrajini dodatno je oslabila vrijednost rublje i u 2014. U odnosu na EUR rublja je u 2014. do srpnja oslabila dodatnih 5%.

 

Najveća vrijednost kompanije je u pridruženim društvima

EURO APS Rumunjska i FADP Luga Rusija zajednička su ulaganja Faurecia automotive Holding i AD Plastika. S vlasničkim udjelima od 50% i 40% oba ulaganja čine vrlo važan dio grupacije ADPL. Gledajući s aspekta prihoda od prodaje pridružena društva veća su od ADPL grupe. Društvo EURO APS donosi ADPL značajan profit i osigurava stabilne novčane tokove, budući da kompanija gotovo cjelokupan profit isplaćuje kroz dividendu vlasnicima. U 2013. pridružena društva EAPS i FADP činila su gotovo 60% ukupnih konsolidiranih poslovnih prihoda grupe.

 

Najvažnija događanja po proizvodnim pogonima - 2013/1Q 2014

Antea brokeri, ZSE, dionice, obveznice, certifikati, shares, bonds

AD Plastik, Hrvatska

 • u 1Q 2014. započela serijska proizvodnja u novoj lakirnici u Zagrebu,
 • dobiven posao eksterijera za novi Renault Clio; očekivani prihod veći od EUR 5 mn,
 • dogovoren posao proizvodnje vodilica stakla za grupu PSA; planirani početak proizvodnje 2Q 2016; očekivani prihod EUR 6,5 mn.

AD Plastik Novo Mesto, Slovenija

 • sredinom 2014. planira se napuštanje proizvodnih aktivnosti

 ADP Mladenovac, Srbija

 • dovršena industrijalizacija projekta obloga krova; projekt Edison; očekivani početak proizvodnje travanj 2014.,
 • dogovoreni poslovi proizvodnje rukohvata za Fiat,
 • dogovoreni poslovi proizvodnje rukohvata za Renault grupu; planirani početak proizvodnje 3Q 2014; očekivani prihod veći od EUR 4 mn,
 • započele isporuke sirovina za proizvodnju tapeta za proizvodni pogon EAPS,
 • pripreme za početak proizvodnje tehnologijom brizganja.

ZAO PHR, Togliatti, Rusija

 • dovršene aktivnosti na realizaciji projekta X52; započela serijska proizvodnja; proizvodnja modela X52 započela je kasnije od predviđenog,
 • dogovoren novi posao proizvodnje dijelova interijera za vozilo Chevrolet Niva; početak proizvodnje planiran za kraj 2015.; očekivani prihod EUR 10 mn,
 • dogovoreno povećanje prodajnih cijena s kupcima za sve ruske tvornice zbog deprecijacije ruske rublje u odnosu na EUR,
 • započela proizvodnja vlastite sirovine za termooblikovanje tapeta za potrebe ruskih tvornica,
 • dogovoren posao proizvodnje eksterudiranih profila za Chevrolet Nivu;
 • planirani početak proizvodnje kraj 2015.; očekivani prihod EUR 20 mn.

ADP Kaluga, Rusija

 • 3Q 2013. započela serijska isporuka u tehnologiji brizganja i sjenila,
 • pokrenuta proizvodnja u tehnologiji puhanja; uključuje projekte X52 i H79,
 • u 2013. dogovoren posao s Renault Rusija za proizvodnju dijelova interijera i eksterijera za vozilo Dacia Duster (H79 Ph2); prve isporuke u 2015.; očekivani prihod veći je od EUR 25 mn,
 • započete pripremne aktivnosti za povećanje obujma proizvodnje modela Dacia Duster,
 • 1Q 2014. dogovoren posao s Renault Rusija za proizvodnju interijera; početak proizvodnje planiran u 2016.; očekivani prihod od posla veći od EUR 3,5 mn.

EURO APS, Rumunjska

 • 1Q 2014. nastavljen trend realizacije projekata i proizvodnje većeg od planiranog; novi modeli marki Dacia,
 • dogovorena isplata dividende koja će biti uključena u rezultat matice za 2Q,
 • realiziran projekt razvoja dijelova interijera za Logan 2.

FADP Luga, Rusija

 • 2Q 2013. FADP nominiran za proizvodnju dijelova interijera za Nissan vozila marke xtrail i Qashqai; početak proizvodnje u 2014. i 2015.,
 • 1Q 2014. bolja prodaja RSA vozila; nastavljen pad prodaje Fordovih vozila.

 

Ovisnost o ruskom i slovenskom tržištu

Antea brokeri, ZSE, dionice, obveznice, certifikati, bonds, sharesIako je kompanija do 2011. ostvarivala marže koje su bile iznad prosjeka industrije, takav trend nije se održao u narednim godinama. Velika ulaganja u proizvodne pogone na rastućem Ruskom tržištu nisu donijela očekivane povrate. Nakon trogodišnjeg dvoznamenkastog rasta prodaje novih automobila Rusko tržište u 2013. zabilježilo je pad prodaje za 5%. Pad prodaje posebno je pogodio proizvođače domaćih marki i prodaju novih automobile iz uvoza, dok su proizvođači  stranih modela koji su proizvedeni u Rusiji zabilježili rast prodaje. Usporavanje gospodarskog rasta i nesigurno ekonomsko okruženje rezultirali su slabljenjem rublje i padom potrošnje što je najviše pogodilo prodaju automobila niže srednje klase. Pad prodaje pogodio je proizvođače koje opskrbljuje i AD Plastik, a posebno Ruske proizvođače automobila. Od naručitelja AD Plastika Avtovaz i njegova marka Lada zabilježili su pad prodaje u 2013. za 15% isto kao i Chevrolet, Daewoo (31%), Ford (18%), VW Group (5%) i Nissan (5%). Od proizvođača koji su ostvarili rast prodaje najveću promjenu zabilježio je Renault s rastom od 11% u odnosu na 2012.

Smatramo kako ADPL nije u potpunosti kapitalizirao dosadašnju prisutnost na rastućem Ruskom tržištu, a samim time i puni potencijal  ulaganja. Kompanija je za 2014. najavila kako očekuje rasta prihoda od 5%.

 

Velika očekivanja od projekta Edison

Kompanija je vrlo dobro pozicionirana na tržištima Rusije i Slovenije s kojih dobiva najviše narudžba. Projekt Edison zajednički je projekt Grupe Renault-Nissan i Daimler-a koji uključuje serijsku proizvodnju novog Renault ˝Twinga˝ i ˝Smarta˝ na proizvodnim lokacijama u Sloveniji (Novo Mesto-Revoz) i Francuskoj (Hambach). Kako bi zadovoljio uvjete i kapacitete za sudjelovanje ADPL je u infrastrukturu, opremu i strojeve  uložio ukupno EUR 22 mn. Projekt Edison realizirat će se u proizvodnim pogonima ADPL na dvije lokacije u Solinu i Zagrebu. Najveći iznos ulaganja odnosio se na lokaciju u Zagrebu u postojeću liniju bojenja koja nije udovoljavala zahtjevima, a koja je u potpunosti automatizirana.

Puna realizacija projekta Edison popraćena oporavkom tržišta prodaje automobila u Europi trebala bi potaknuti rast prihoda i marži u narednim godinama.

Projekt Edison kapaciteti

Prosječne količine Novo Mesto (Revoz) Slovenija

 • Twingo 145.100 vozila godišnje
 • Smart (4 vrata) 51.700 vozila godišnje

Prosječne količine Hambach Francuska

 • Smart (2 vrata) 114.300 vozila godišnje 

Antea brokeri, ZSE, dionice, shares, obveznice, certifikati, bonds

 

Kako ublažiti posljedice usporavanja ruske ekonomije?

Antea brokeri, ZSE, dionice, obveznice, shares, bonds, certifikatiDosadašnja ulaganja u Rusiji i serijska proizvodnja dijelova za Dacia Duster, Ford Focus, Renault modele (Megan i Fluence) i Ladu omogućila su kompaniji dobru pozicioniranost i iskorak na Rusko tržište, gdje kompanija još uvijek nije realizirala puni prodajni potencijal. Upravo zbog toga projekt Edison nameće se kao ključan čimbenik za daljnji rast kompanije. Osmi projekta Edison i dalje se puno očekuje od pridruženih poduzeća EAPS i FADP Luga, koja imaju dobro popunjene proizvodne kapacitete. Smatramo kako EAPS može ponoviti prošlogodišnje rezultate potpomognute dobrom potražnjom za modelima Dacia Sendero i Logan.

Rezultati FADP Luga u prošloj godini bili su pod pritiskom usporavanja Ruske ekonomije i potražnje za automobilima niže srednje i srednje klase, a dodatno uvedene sankcije SAD-a i EU-a zbog političke nestabilnosti u Ukrajini mogle bi samo pojačati pritisak na rezultate i u 2014. Glavni naručitelji društva Ford, Lada i Renault do polovice 2014. na godišnjoj razini zabilježili su pad prodaje u prosjeku za 20%, a jedini proizvođač koji je ostvario povećanje prodaje YoY bio je Nissan s 30% rastom prodaje.

Rast prihoda u odnosu na prošlu godinu može se očekivati od društva ADP Mladenovac iz Srbije. Društvo je manjim dijelom uključeno u projekt Edison, a osim navedenoga puno se može očekivati od dogovorenih dodatnih poslova za Fiat i Renault te započetih isporuka sirovina društvu EAPS.

Bolji rezultati i veća popunjenost kapaciteta mogu se tražiti i od društva ADP Kaluga i novih poslova isporuke dijelova za vozila Dacia Duster i Logan. Društvo je u 2013. završilo s razvojnim i investicijskim ciklusom ulaganja u tehnologije brizganja i puhanja te je započelo sa serijskom proizvodnjom i isporukama u 3Q 2013., dok se puna kapacitiranost može očekivati u 2014.

 

Stagnacija ruskog tržišta automobila

Razvoj Ruske autoindustrije orijentirao se na privlačenje proizvođača i dobavljača kako bi se domaća potražnja opskrbila lokalnom proizvodnjom. Kako bi se potaknula proizvodnja, država je osigurala poticaje za proizvođače stranih automobila, dok je uvođenjem dodatnih nameta nastojala obuzdati uvoz novih. Nakon dvoznamenkastog rasta proizvodnje novih vozila i rekordne 2012. u Rusiji je po prvi puta od 2009. zabilježen pad broja novih vozila, a trenutačni politički i makroekonomski pokazatelji sugeriraju da će se trend pada prodaje nastaviti i u 2014.

 

Rizik deindustrijalizacije autoindustrije i prekapacitiranost

Smatramo kako će prodaja automobila na Ruskom tržištu u kratkom i srednjem roku stagnirati što samo podiže zabrinutost kod većine proizvođača koji su već suočeni s lokalnim padom proizvodnje i prodaje.

Zabrinutost proizvođača pojačava se i zbog isteka povlaštenih uvijeta te smanjenja uvoznih carina što bi dugoročno moglo utjecati na ponovno jačanje uvoza i daljnjeg pada proizvodnje.   

Krhka makroekonomska i politička situacija samo nastavljaju produbljivati zabrinutosti i dugoročne prognoze. U slučaju nastavka pada prodaje i slabljenja Ruske ekonomije najviše će biti pogođeni proizvođači i dobvljači koji imaju manje kapacitete i serijsku proizvodnju (<25.000 jedinica).

Antea brokeri, ZSE, dionice, obveznice, certifikati, shares, bonds

Antea brokeri, ZSE, dionice, obveznice, certifikati, shares, bonds

Antea brokeri, ZSE, dionice, obveznice, certifikati, shares, bonds

Antea brokeri, ZSE, dionice, obveznice, certifikati, shares, bonds

 

Pozitivni izgledi

 • Dobra pozicioniranost na ruskom tržištu
 • Proizvodni pogoni smješteni u blizini proizvođača
 • Dobra reputacija među proizvođačima (2010. najbolji dobavljač na području Euroazije za Renault)
 • Značajna ulaganja u R&D, visoko kvalificirani zaposlenici
 • Prisutnost na rastućem tržištu niskobudžetnih automobila
 • Mogućnosti smanjenja izloženosti tečajnim razlikama
 • Poslovi izvan autoindustrije
 • Projekt Edison smanjuje ovisnost o tržištu Rusije
 • Oporavak tržišta EU

Negativni izgledi

 • Izloženost malom broju klijenata od kojih dominira Renault
 • Na tržište Rusije i Slovenije otpada gotovo 70% prihoda
 • Izloženost valutnom riziku (RUB/EUR/ROM) koji kompanija nije u potpunosti uspjela neutralizirati
 • Velika konkurencija unutar industrije
 • Sve veći broj dobavljača pristupa Ruskom tržištu
 • Konkurentnost kineskih proizvođača i dobavljača
 • Politička nestabilnost i usporavanje Ruske ekonomije
 • Ukidanje poticajnih programa za autoindustriju u Rusiji
 • Stagniranje i pad prodaje novih vozila u Rusiji očekuje se i u narednim godinama
 • Jačanje uvoza novih automobila
 • Proizvodni pogoni pridruženih poduzeća EAPS u Rumunjskoj i FADP Luga iz rusije rade s popunjenim kapacitetima
 • Marže i zaduženost približavaju se razinama peer grupe

 


Antea brokeri d.o.o. za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga osnovani su 14. srpnja 2004. godine. Sjedište društva nalazi se u Zagrebu, Ul. Ljudevita Gaja 55.

Društvo ne posluje preko vezanog zastupnika. Društvo je član Zagrebačke burze, Središnjeg klirniško depozitarnog društva i Fonda za zaštitu ulagača.

Hrvatska agencija za nadzorfinancijskih usluga (HANFA) nadležna je za nadzor društva Antea brokeri d.o.o.

Sukladno Rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (KLASA: UP/I-451-04-/09-02/60 URBROJ: 326-111/10-13) od 25. veljače 2010. godine investicijsko društvo Antea brokeri d.o.o. mogu obavljati sljedeće investicijske usluge i aktivnosti i s njima povezane pomoćne usluge:

 • zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
 • izvršavanje naloga za račun klijenta,
 • upravljanje portfeljem,
 • investicijsko savjetovanje,
 • savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima,
 • usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga,
 • investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima,
 • investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge članka 5. Zakona o tržištu kapitala koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala, kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge.

 

Upozorenje investitorima

Pravne napomene:

Ovu publikaciju izrađuje Antea brokeri d.o.o., Zagreb, Ul. Ljudevita Gaja 55. i namijenjena je klijentima Antea brokera d.o.o. Ova publikacija načinjena je samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije koje se iznose temelje se na javnim statističkim i ostalim informacijama što potječu iz izvora u čiju se potpunost i točnost Antea brokeri d.o.o.pouzdaju, ali za koje ne jamči. Informativni karakter ove publikacijene može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. Prije eventualne financijske odluke svakako razmotrite sve tvrdnje navedene ovdje samostalno, uvidom u financijska izvješća i druge izvore. Ulaganje u dionice i u pojedinu dionicu, treba raditi u kontekstu cjelokupnog portfelja.

Antea brokera d.o.o. dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane Antea brokera d.o.o. Antea brokeri d.o.o. ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uporabom informacija i cijena iz ovog materijala, niti jamči za njihovu cjelovitost i točnost.

Autor publikacije nije ovlašteni financijski savjetnik i svoja viđenja koja se odnose na tržište kapitala i prognoze iznosi u dobroj vjeri sa svrhom razmjene mišljenja i općeg informiranja. Autor publikacije ne iznosi preporuku za prodaju ni kupnju vrijednosnica niti implementaciju raznih investicijskih strategija.

Autor publikacije ne posjeduje dionice AD Plastik d.d. (ADPL-R-A).